Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

1. Klienta personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu.

2. Biolan Baltic OÜ apstrādā identifikācijas un vispārīgos datus: vārdu un uzvārdu, interneta veikala lietotāja vārdu, pasta adresi, e-pastu, tālruņa numuru. 

3. Biolan Baltic OÜ apkopo klienta personas datus klienta konta izveidošanai un/vai pasūtījuma noformēšanai.

4. Personas datu saraksts: vārds, tālruņa numurs, e-pasts un pirkumu vēsture.

5. Biolan Baltic OÜ izmanto personas datus, lai sniegtu klientam pakalpojumus, izstrādātu un personalizētu pakalpojumus.

6. Ar minētajiem pakalpojumiem tiek pirmkārt saprasta preču pārdošana klientam Biolan Baltic OÜ interneta veikalā un personalizēto piedāvājumu organizēšana.

7. Atbildīgais apstrādātājs neizpauž tam kļuvušos datus trešajām personām.

8. Datu pārraide starp klientu un bankām, kā arī karšu maksājumu centru, ir šifrēta, kas nodrošina klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālajiem bankas datiem, kā arī maksājumu kartes datiem.

9. Ievadot datus interneta veikalā, kā arī uzliekot attiecīgu apstiprinājumu, klients piešķir tiesības ievākt un apstrādāt klienta personas datus un nodot loģistikas partneriem preces piegādei nepieciešamos datus.

10. Atbildīgais datu apstrādātājs veic visus pasākumus, tai skaitā infotehnoloģiskos un organizatoriskos, ievākto datu aizsardzībai. Piekļuve datu maiņai un apstrādei ir tikai pilnvarotām personām.

11. Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, paziņojot par to uz e-pastu: myyk@biolan.com.

12. Biolan Baltic OÜ var sūtīt klientiem uz e-pastu vai īsziņā jaunumu biļetenus un piedāvājumus.

13. Interneta veikalā reģistrētais klients jebkurā laikā var iepazīties ar saviem personas datiem un daļēji mainīt tos, ieejot savā pašapkalpošanās sistēmas kontā.

14. Biolan Baltic OÜ var vienpusēji grozīt konfidencialitātes politikas nosacījumus saskaņā ar likumu.

Par grozījumiem Biolan Baltic OÜ paziņo datu subjektiem mājas lapā https://biolanshop.lv vai citādi.

15. Biolan Baltic OÜ ir atbildīgais personas datu apstrādātājs. Biolan Baltic OÜ nodod maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam (Мaksekeskus AS).